Deep Diver

Po úspěšném absolvování základního potápěčského kurzu budete oprávněni:

 • potápět do maximální hloubky 39 metrů
 • účastnit se kurzů pro pokročilé potápeče
 • účastnit se potápěčských akcí
 • využívat klubové výhody

CENA: 7300 Kč

Sleva 300 Kč pro členy klubu Snakesub, kteří mají uhrazené členské příspěvky!

Místo konání:

Teoretická výuka probíhá v našich učebnách v Liberci¨. Bazénová výuka probíhá dle dohody se skupinou. Závěrečné výcvikové ponory s námi můžete dle vlastního přání absolvovat v Čechách, v Rakousku, Německu, Slovinsku, Egyptě, Chorvatsku atd..

Kurz můžete rovněž individuálně dokončit kdekoli na světě s jiným IANTD instruktorem na základě námi vystaveného předávacího protokolu.

Vstupní předpoklady pro účast v kurzu:

 • minimální věk 15 let
 • minimálně 30 zaznamenaných ponorů
 • dobrý zdravotní stav
 • touha po dobrodružství a zábavě

Výuka a výukové materiály:

Výuka je vedena zkušenými instruktory s mnohaletou praxí, mezinárodně platnými kvalifikacemi.

Kurzy pořádáme v individuální i skupinové formě. Uzavřeným skupinám a firemním kolektivům nabízíme program výuky postavený na klíč.

Výukové materiály pro kurz Deep Diver zahrnují manuál, decompresní tabulky atd.

Služby zahrnuté v ceně kurzu:

 • kompletní teoretická i praktická výuka
 • půjčení techniky na bazénové lekce
 • učebnici IANTD Deep Diver manuál  
 • poradenství po kurzu

 

Abychom Vám zajistili dostatek času na Váš trénink a možnost nacvičit si nové nabité potápěčské dovednosti, nabízíme Vám následující výhodné řešení.

Měsíc před začátkem Vašeho plánovaného kurzu Vám vysvětlíme a na volné vodě předvedeme potápěčské znalosti a dovednosti, které jsou v rámci daného kurzu požadovány a jsou tedy povinné. Případné chyby společně opravíme tak, abyste měli možnost následující měsíc trénovat a při nastoupení do kurzu byli plnohodnotně připraveni. V rámci kurzu si to budeme společně užívat a nabité zkušenosti zúročovat. Naši instruktoři potápění jak rekreačního tak technického směru jsou Vám plně k dispozici.

Termíny

Nejbližší kurz Deep Diver se koná 2. - 5. června 2016. Lokalita Attersee v Rakousku.

Volná místa: 2

Harmonogram

Výuka zahrnuje rozvoj teoretických znalostí plánování hloubkových ponorů a jejich praktický nácvik. Dále 4 výcvikové zkušební ponory na otevřené vodě. Informace o praktických dovednostech najdete v menu FAQ.

FAQ

 

Rozvoj dovedností ve vodě  1. Lekce v chráněné vodě musí být provedeny před ponory na otevřené vodě. 2. Student plave s plnou potápěčskou výstrojí na hladině po dobu 5 minut. 3. Student zjistí svůj RMV z množství spotřebovaného plynu za 10 minut plavání v konstantní hloubce (na základě změny tlaku v tlakové láhvi). 4. Zvládnout následující techniky plavání: modified flutter, modified frog, modified dolphin a standardní kopání nohama. 


5. Předvést techniku kontroly vztlaku tím, že: a) Provedete časovaný výstup rychlostí 6 metrů za minutu. b) Se budete vznášet v konstantní hloubce po dobu 3 minut. c) Uplavete 23 metrů v plné výstroji bez masky. d) Vystřelíte dekompresní bójku do 2 minut. e) Provedete řešení situace OOA (Out of Air). 6. Pokud student používá rebreather, do výcviku musejí být zařazeny správné tréninkové techniky. a) Uplavte v simulované OOA situaci (bez dýchání s pomalým výdechem) na vzdálenost alespoň 14 metrů a poté začněte sdílet plyn. Zatímco provádíte sdílení plynu, plavte dále po dobu alespoň 4 minut svým běžným tempem plavání, nebo proveďte případnou techniku řešení OOA s rebreatherem.  b) Zopakujte výše uvedený krok s potápěčem, který od vás přijímá vzduch a má úplně zaplavenou masku vodou (nebo nemá vůbec žádnou masku) a plavte dále po dobu 2 minut při sdílení vzduchu, nebo proveďte případnou techniku řešení OOA s rebreatherem. 3. Předveďte uzavření ventilů: vyměňte regulátory a zavřete ventil primárního zdroje vzduchu, pak znovu otevřete ventil a zopakujte to samé se sekundárním (záložním) regulátorem tak, jako by došlo k poruše na regulátoru, ze kterého jste dýchali. Opakujte tyto kroky dokud (zavření a otevření obou ventilů) se vám nepodaří tuto techniku zvládnout v době kratší než 2 minuty. 4. Zavírejte a otevírejte ventily láhve při všech ponorech. 5. Vystřelíte dekompresní bójku při minimálně 2 ponorech. 6. Sundejte si a přehoďte láhev a BCD na hladině při alespoň jednom ponoru. 7. Všechny výstupy musí být maximálně 9 metrů za minutu nebo pomalejší. Standardy výcvikového systému IANTD CE.